DigiWork
Inovatívne zručnosti na zvýšenie zamestnateľnosti študentov VŠ

Referečné číslo projektu: 2021-1-PL01-KA220-HED-000032182
Financované: Program Erasmus +, Kľúčová kompetencia 2: Kooperácia pre inovacie a výmenu osvedčených postupov

Stiahni online kurikulum

Učebné osnovy špecifikujú obsah a metodiky pre vaše komplexné vzdelávanie v oblasti Industry 4.0

Stiahnite si učebné osnovy

Stiahnite si správu o výskume

Správa hodnotí stav vývoja Industry 4.0 a trendy smerom k digitalizácii v Poľsku, Taliansku, Španielsku, Bulharsku, na Slovensku a v Lotyšsku.

Stiahnite si celú správu v angličtine

Zhrnutie správy v slovenčine

Propagačné materiály

Pozrite si krátky leták alebo naše pravidelné bulletiny

See more...

Prihláste sa zadarmo do našich kurzov na kľúčové témy Industry 4.0

Registrácia do kurzu je jednoduchá a vyžaduje si iba registráciu na našej platforme. Po registrácii si môžete ukladať svoj pokrok, učiť sa a plniť kvízy a úlohy

Prečo sa učiť o Industry 4.0?

Stále rastúci počet spoločností sa zaoberá a experimentuje s automatizáciou, digitalizáciou, výmenou údajov a internetom vecí, cloud computingom, aditívnou výrobou, kyberneticko-fyzikálnymi systémami, inteligentnou výrobou, umelou inteligenciou a ďalšími vznikajúcimi technológiami. To má veľký vplyv na zručnosti, ktoré potrebujú, aby zostali konkurencieschopní. Budúcnosť práce sa tak mení. Aby ste zostali konkurencieschopní na trhu práce, musíte sa v týchto oblastiach kvalifikovať. Investujte do seba a vydajte sa na vzdelávacie cesty DigiWork.

Platforma DigiWork ponúka 5 vzdelávacích ciest, ktoré vám pomôžu získať kvalifikáciu v tých správnych oblastiach, aby ste zvýšili svoju zamestnateľnosť a pomohli vašej budúcej kariére.

Naše kurzy sú navrhnuté tak, aby ste sa mohli učiť vlastným tempom, kdekoľvek a kedykoľvek.

Learning Partners

Propagačné materiály

DigiWork Newsletter Issue 3, April 2024

The DigiWork Newsletter Issue 3 is out. Download it below. >> Download our Newsletter, Issue 3 from April 2024
Read More
Project events

DigiWork Partner Meeting in Sofia, Bulgaria, 06-07.06.2023

The third partner meeting for the project DigiWork - Digital Transformation, Industry 4.0 and Human Resources Management: Innovative skills to enhance HE students` employability, flexibility and transversal capabilities (project N.: 2021-1-PL01-KA220-HED-000032182) was held on 06-07 June, 2023 in Sofia, Bulgaria. During the first day of the meeting project partners discussed...
Read More
Useful links

Cybersecurity – The New Challenge in the Industry 4.0 Context!

With the advent of IT and in the rise of Industry 4.0, businesses are facing new challenges connected to cybersecurity and data protection. This is especially valid for production SMEs which often don’t have the internal resources and capacity to effectively evaluate cybersecurity risks corresponding with newly implemented Industry 4.0-based...
Read More
Project events

DigiWork Third Transnational Project Meeting in Latvia

On the 13th and 14th of September 2022 we held the 3rd Transnational Project Meeting of the DigiWork project! During the meeting we discussed the progress of work on Result 1, Result 3, and Result 4. The consortium partners also discussed important issues related to the management and dissemination of...
Read More
Propagačné materiály

Newsletter Issue 1, Jul 2022

The DigiWork Newsletter Issue 1 is out. Download it below. >> Download our Newsletter, Issue 1 from Jul 2022
Read More
Project events

DigiWork Second Transnational Project Meeting in Slovakia

The first face-to-face partner meeting of the DigiWork project took place 05-06.05.2022 in Bratislava, Slovakia. The meeting was hosted by KLASTER AT+R ZPO. During the 2 days of the event the partners discussed the progress of the project and planned upcoming activities. The next on-site project meeting was scheduled for...
Read More
Project events

DigiWork Kick-off Meeting

The first meeting of the DigiWork project took place 03-04 February, 2022. The meeting was dedicated to kick-starting the project and establishing collaboration mechanisms among the partners. Due to the current pandemic and travel restrictions the meeting was held online through the Zoom platform. Partners from Poland, Italy, Bulgaria, Spain,...
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}
Skip to content